Hội nông dân xã Thạch Hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023
Hội nông dân xã Thạch Hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023

     Hôm qua ngày 04 tháng 4 năm 2018, hội nông dân xã Thạch Hội tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018 – 2023. Về dự Đại hội có 91 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 984 hội viên hội nông dân. Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí trong Ban thường vụ huyện hội Nông dân Thạch Hà, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể cấp xã, đài truyền thanh xã, lãnh đạo 3 nhà trường, trạm y tế, các đồng chí Bí thư, thôn trưởng các thôn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

 

 

Đ/c Dương Kim Hồng Ủy viên BCH huyện ủy, Chủ tịch Hội nông dân huyện Thạch Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


     Hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2012 – 2018 đã gặp không ít những khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, sự phối kết hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng, cán bộ hội viên nông dân trong toàn xã đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trước đó. Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để cán bộ, hội viên nắm bắt và tổ chức thực hiện, qua đó đã không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội, vừa qua hội đã tổ chức vận động được 98 hội viên tham gia vào tổ chức hội, đưa tổng số hội viên toàn xã lên 984 hội viên, gắn phát triển hội viên mới với việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, có trên 75% hội viên tham gia sinh hoạt hội. Công tác xây dựng quỹ hội được quan tâm, nhiều Chi hội đã có nguồn quỹ trên 7 triệu đồng, có những Chi hội có nguồn quỹ từ 12 đến 17 triệu đồng. Chính vì thế mà đã phát huy được vai trò của cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu xứng đáng.

 

 

Đ/c Bùi Văn Điển Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu giao nhiệm vụ tại tại Đại Hội


     Nhiệm kỳ qua đã có 10 mô hình kinh tế, 6 tổ hợp tác, 1 HTX trên các lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tăng thêm thu nhập cho hội viên và bà con nhân dân. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng Nông thôn mới, hằng năm có 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 80 - 90% gia đình đạt gia đình văn hóa. Cùng với đó hội thường xuyên quan tâm việc tổ chức phối hợp mở các lớp học nghề trồng trọt và chăn nuôi cho nhân dân, tham gia giám sát phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Qua đó tổ chức hội đã chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên. Một điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ qua đó là phong trào hội viên nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới. Hội viên nông dân tham gia hoàn thành 6 km đường giao thông, 2 km kênh mương nội đồng, 4 km đường liên thôn, trên 4 km hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư, tháo dỡ 1200 m tường rào, hiến 4300 m2 đất vườn và đất sản xuất. Đóng góp tiền ngày công xây dựng được 2 nhà văn hóa thôn, giúp đỡ và làm nhà ở cho hộ nghèo, chỉnh trang 75 vườn hộ, tổng giá trị đầu tư lên đến 25 tỷ đồng.

 

 

 

Đại biểu về tham dự Đại hội

 

     Đại hội vừa qua đã xác định rõ mục tiêu giải pháp cho hoạt động của hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 với mục tiêu tổng quát; xây dựng tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới một cách mạnh mẽ, cùng với Đảng bộ và chính quyền xã Thạch Hội về đích Nông thôn mới vào năm 2020. Với các chỉ tiêu cụ thể; 100% cán bộ hội, 98% hội viên được tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mở 20 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng từ 60 đến 120 mô hình tổ hợp tác và HTX, phấn đấu đến năm 2020 có 10 vườn mẫu đẹp, 100 đến 150 vườn có thu nhập, 90% số vườn hộ được cải tạo chỉnh trang, 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, kết nạp trên 100 hội viên mới, bồi dưỡng kết nạp 10 Đảng viên.

 

 

Đ/c Nguyễn Sỹ Viện Chủ tịch Hội nông dân xã thông qua báo cáo công tác hội nhiệm kỳ 2012 - 2018 tại Đai hội


     Đại hội đã tập trung thống nhất vào các giải pháp: về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, quan tâm củng cố xây dựng tổ chức hội, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát và các hoạt động khác.

 

 

Chương trình chào mừng Đại hội của các em liên đội trường THCS Thạch Hội


     Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào BCH Hội nông dân xã Thạch Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu được 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết chuẩn bị đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Thạch Hà sắp tới. Đồng chí Nguyễn Sỹ Viện tiếp tục được phân công giữ chức vụ chủ tịch Hội nông dân xã Thạch Hội, đồng chí Trần Văn Ước giữ chức phó chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Minh Lam giữ chức Ủy viên BTV hội nông dân xã Thạch Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

 

Ra mắt BCH nông dân xã Thạch Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

 

Tặng quà cho các đ/c không tái cử BCH nhiệm kỳ mới

 

 


Tác giả: DC Tâm - NV Nam - Nguồn: BBT