Ông: Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã